Autodijagnostika Volkswagen i Audi

Moderni automobili postaju sve više pametni. Kompjuterske tehnologije su već postale standardan sastavni deo svakog novog automobila. Komjuter prati i beleži ogroman broj parametara rada raznih sistema unutar vozila. Kada kompjuter primeti nepravilnost u radu automobila koja se ponavlja, pamti kod greške u svojoj memoriji, i obaveštava vozača lampicom ili porukom na displeju. Tada je potrebno vozilo dovesti kod nas u servis gde ćemo precizno utvditi kvar ili problem na Vašem automobilu.

Autodijagnostika za Audi i Volkswagen u servisu Stevanović i naše obučeno stručno osoblje će vrlo lako locirati sve nepravilnosti u radu Vašeg automobila. Što je prvi korak u kvalitetnom i efikasnom otklanjanju kvarova na automobilu.

autodijagnostika